Watercontrol AS

Watercontrol AS er leverandør på lekkasjesikring. Vi er totalleverandør av FlowStop lekkasjestoppere og jobber kontinuerlig for videreutvikling av produktene.
Vårt hovedfokus er kunden i fokus der leveringsdyktighet, prisbilde, kvalitet og ikke minst support er vår viktigste strategi for suksess. Noe av det vi bestreber oss mest på er kort behandlingstid på reklamasjoner. Utstyr som ikke fungerer optimalt, blir byttet innen kort tid.

Vestsideveien 311
3535 Krøderen
Telefon: +47 22 06 07 00.
E-mail: