FlowStop Easy lekkasjestopper

Trådløs lekkasjesikring.

  • FlowStop Easy m/2 kuplingsmuttere ½» eller ¾»
  • Trådløs lekkasjestopper
  • Inntil 5 trådløse sensorer og fjernkontroll kan tilkobles.
  • Trådløs løsning, leveres i enkel og dobbel versjon.
  • Aktuatorventilen har motorisert kuleventil
  • Aktuatorventilen stenger ved strømbrudd.
  • Aktuatorventilen bruker 4-5 sek ved åpning og stenging, unngår slag i rørene.
  • Systemet utfører selvtest 1 gang/mnd.
  • Sensorer kan tilkobles strøm om ønskelig.
Kategori: