Venåsen Rørservice AS – Jevnaker

Alt innen VVS og rørleggerarbeider

Kontakt

Tlf: 980 02 000
E-post: firmapost@venaasen.no

Besøk
Torggt. 3,
3520 Jevnaker
Telefon: 980 02 000

Postboks 1170 – Flattum
3503 Hønefoss

Åpningstider

Ta kontakt for å gjøre en avtale.

Spesielle åpningstider

Ingen spesielle åpningstider.

Venåsen Rørservice AS – Jevnaker

Vi hjelper deg

Historien bak bedriften er en gründer med egenskapen å legge stein på stein og å hele tiden ha fokus på kvaliteten og lønnsomhet i bedriften. Svein Erik Venåsen startet sammen med en kompanjong opp som rørlegger i 1985, der hverdagene gikk med til å arbeide ute og kveldene til papirarbeider. Etter to år etablerte de sin første butikk i en låve på Hvalssletta like utenfor Hønefoss sentrum. Deres motto var å holde lave priser og å kunne levere varer raskt med god service. Med årene har bedriften ekspandert med nye avdelinger, og fire konkurrerende bedrifter er kjøpt opp og innlemmet i bedriften. Først ute var Skaalerud og sønn som var en konkurrerende bedrift på Gran, som ble kjøpt opp og innlemmet i bedriften. Neste bedrift som ble kjøpt opp var rørleggerbedriften Willy Ottersen på Hønefoss. I senere tid har også Brødrene Bækken på Brandbu blitt innlemmet, og lokaler og varelager til Modum VVS på Vikersund har blitt kjøpt opp og startet avdeling der. Siste avdeling som er etablert er butikken på Vikersund.

Mye har skjedd siden bedriftens spede barndom, men filosofien er den samme med fokus på å kunne levere varer raskt til lave priser og god service.

Venåsen Rørservice AS er i dag en velrenommert bedrift med en stor kompetanse i de mange ansatte i bedriften. De mange og varierte arbeidsområder bevitner en allsidig kompetanse og representerer en styrke i et svingende marked.