Rehabilitering av badet

Hos Baderingen koordinerer vi alle håndverkere slik at du får en god opplevelse og den trygghet du fortjener. Vi gir deg referanser på gjennomførte bad.
Du vil få kun en person å forholde deg til vis du ønsker det.
Vi avtaler tid for befaring hjemme hos deg. Her diskuterer vi dine ønsker og behov. Våre fagfolk kommer også med innspill på hvilke muligheter du har som du kanskje ikke så for deg eller trodde var mulig å få til. Når vi sammen har funnet alternative løsninger lager vi en pc basert 3D tegning til deg på de alternativene vi diskuterte. På denne måten får du et visuelt inntrykk av ditt nye drømmebad og beslutningsprosessen blir enklere.
Kontakt din nærmeste Badering butikk for å komme i gang. Du får et tilbud. Husk at et nytt tidsriktig bad øker verdien på din bolig. Ved aksept blir jobben gjort til avtalt tid og pris. Din trygghet-vårt ansvar!