Silhouet touchless kjøkkenkran

Sensorstyr kjøkkenkran med manuelt hendel. Enkel justering av styrke og temperatur på vann.

Kategori: