Newform – Korsbakken

Newform er en italiensk produsent som blant annet produserer badekarbatterier, dusjbatterier, kjøkkenkraner og takdusjer.

Postadresse: Postboks 4365 Nydalen, 0402 Oslo.
Kontoradresse: Hasleveien 28, 0571 Oslo

Telefon: 22 35 27 60 – Fax: 22 38 61 50
Epost:

korsbakken-logo