Når nytt bygg skal opp

Våre prosjektavdelinger er behjelpelig med råd og veiledning angående tekniske installasjoner enten det gjelder enebolig, tomannbolig, tilbygg etc. Vi har kunnskapen i jungelen av lover og forskrifter.