Den smarteste måten å varme opp huset ditt på! - Baderingen • Alt til badet

Den smarteste måten å varme opp huset ditt på!

Stadig flere velger varmepumpe til å varme opp boligen deres. En bergvarmepumpe kan brukes til å lage varme, varmtvann samt gir muligheter for gratis kjøling om sommeren. Dessuten er det mye penger å spare!

Selv på vinteren ligger det varme som kan utnyttes i omgivelsene våre. Den ligger i berg, jord, sjø og luft. Å utnytte dette til oppvarming av boliger er svært gunstig både for økonomien og miljøet. Vi kontaktet produktsjef for varmepumper, Glenn Dyhr Petersen hos Høiax, for å lære mer om fordelene med bergvarmepumper.

Det finnes flere typer varmepumper

Innen varmepumper har vi luft/luft-pumper, luft-vann-pumper og væske/vann-pumper. Sistnevnte kalles også bergvarmepumper:

– Benevnelsene kommer fra hvor du henter energien fra og hvor den leveres, forklarer Dyhr Petersen. – Luft/luft henter energien fra uteluft og flytter varme/kjøling inn med en vifte innendørs. Luft/vann henter energien på samme måte, men flytter den til et vannbårent system inne. Til slutt har man væske/vann der man har vannbårne systemer både ute og inne. Der hentes energien fra fjellet, sjøen eller jorda, forklarer Dyhr Petersen.

Bergvarmepumper kobles til varmegivere som radiatorer og gulvvarme. I boliger som ikke har dette kreves det derfor mer monteringsarbeid sammenlignet med en luft/luft-pumpe. Samtidig er effekten desto større:

– Jo større temperaturløft du ønsker, desto mer energi må du bruke. Hvis du for eksempel har minus 20 grader ute, og vil ha 40 i andre enden, blir temperaturløftet 60 grader,fortsetter Dyhr Petersen. –  Hvis du har en bergvarmepumpe har du kanskje 0 grader fra berget, og temperaturløftet reduseres til 40 grader. Og det påvirker virkningsgraden!

Les også: På tide å bytte ut varmtvannsberederen

Begrepet virkningsgrad omhandler hvor mye energi du får ut kontra hvor mye du putter inn. For en panelovn vil virkningsgraden være på 1 (1000W inn = 1000W ut). Når en varmekilde har virkningsgrad 2, får man dobbelt så mye tilbake (1000W og 2000W ut). Allerede der er det altså snakk om besparelser på 50 prosent!

– Hvis vi snakker om gulvvarme med lav temperatur, kan virkningsgraden til en bergvarmepumpe fort ligge på et sted mellom 4,6 og 5 sett over et år. Med en luft/vann-pumpe vil du aldri få noe særlig høyere virkningsgrad enn rundt 3, utdyper Dyhr Peterson.

Man kan altså spare veldig mye penger på å erstatte panelovner med en varmepumpe, og aller helst en bergvarmepumpe.

Arbeidet man legger ned under monteringen av en bergvarmepumpe betaler seg selv tilbake når man tenker langsiktig. Foto: Nibe

 

Fordelene med bergvarmepumpe

Foruten lavere strømregning har bergvarmepumpe en andre positive sider:

  • Den har ofte integrert varmtvannsbereder.
  • Den kan kombineres med vifteenheter for å gi kjøling på sommeren.
  • Den krever lite vedlikehold.
  • Den kan styres enkelt med app/smarthus-løsninger.
  • Den sparer miljøet for store mengder CO2-utslipp.
  • Du får lavere energimerking på boligen, og dermed øker verdien.
  • Pumpeenheten har veldig lavt lydnivå er ikke stort større enn en gjennomsnittlig fryser.

Høiax er en totalleverandør som samarbeider med lokale rørleggere og entreprenører for å sikre en best mulig løsning for deg og din bolig. Du kan lese mer om de ulike varmepumpene dere på www.hoiax.no

Hvordan fungerer en bergvarmepumpe?

Der luft/luft- og luft/vann-pumper har en utedel med vifte og prosessor på utsiden av veggen, har bergvarmepumpen et rør som bores ned i bakken. Røret brukes til å danne et kretsløp der en glykolbasert frostvæske dyttes ned i borehullet og opp igjen. På denne måten utnytter man temperaturen i bakken for å danne varme vinteren og kjøling på sommeren.

Les også: Den gylne regelen når du skal pusse opp badet

Prinsippet fungerer også når røret legges i noe annet enn berg:

– Å kalle det en bergvarmepumpe er egentlig litt misvisende. Da kan man tenke at det finnes ulike pumper for bergkollekt, sjøkollekt og jordkollekt, men det er en bergvarmepumpe man bruker selv om man ikke borer i berg, avklarer Dyhr Petersen.

I videoen får vi være med på et utbyttingsprosjekt der oljefyr ble byttet ut med en topp moderne Alpha Innotec-bergvarmepumpe fra Høiax.

En langsiktig og god investering

En bergvarmepumpe er en kostbar investering, men hvis men tenker langsiktig er det likevel en meget god investering. Strømprisene har aldri vært høyere, så inverteringen betaler seg selv i løpet av noen år.