Borge VVS

Kjølbergt. 9
1653 Sellebakk

Avd.leder
butikk/service
Roger Beck
69 35 40 30
92 26 55 13
69 35 40 31

E-post:borgv@online.no
borgv@online.no

Hjemmeside